Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hippuzen:n (Horse Balance oy:n) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.6.2020. Viimeisin muutos 24.2.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Hippuzen (Horse Balance oy),  Kinnarintie 148, 16230 Artjärvi kk

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kristiina Alanko, info@hippuzen.fi, puh. +358 50 66 929

3. Rekisterin nimi

Hippuzen (Horse Balance Oy:n) ja sen tuotemerkin Hippuzenin verkkokaupan (www.hippuzen.fi) asiakasrekisteri sekä Hippuzenin uutiskirjetilaajien rekisteri.

4. Tietojen käyttötarkoitus

Tietojen käyttötarkoituksena on Hippuzen (Horse Balance oy:n) ylläpitämän verkkokaupan www.hippuzen.fi:n asiakassuhteen hoito, asiakasrekisterin ylläpitäminen, tiedonvälitys ja markkinointi sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai myyjän asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja. Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: osoite, puhelinnumero, henkilön nimi ja sähköpostiosoite. Tietoja säilytetään 5 vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse sekä evästeiden kautta.

7. Rekisterin luottamuksellisuus ja suojaus

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. IT-järjestelmä on sijoitettu fyysisesti sellaiseen paikkaan, että asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin. Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuuskopioimalla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistoa

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

9. Evästeet

Käytämme evästeitä verkkokauppasivuston käytön helpottamiseksi. Evästeet ovat yleisesti sivustoilla käytössä olevia tiedostoja, jotka selain tallentaa koneen kiintolevylle, jotta verkkokauppaa voidaan käyttää. Evästeet kertovat esimerkiksi, onko käyttäjä vieraillut sivuillamme aiemmin, vai onko kyseessä uusi käyttäjä.

10. Lisätiedot

Tiedusteluja ja palautetta rekisteristä voi lähettää sähköpostitse: info@hippuzen.fi


Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot